Chương trình Phúc Lợi đột phá dành cho người lao động Chương trình Phúc Lợi iCare nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; mang đến một cuộc sống sung túc, khỏe mạnh, tri thức và bền vững cho người lao động và gia đình

Quy định

Chính sách bảo mật

Mobivi.net (Mạng) định ra nguyên tắc bảo mật thông tin riêng tư, nghiêm ngặt. Chính sách bảo mật được trình bày sau đây (Chính sách) nhằm diễn giải quy trình lưu giữ, xử lý và bảo mật các thông tin/thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp khi sử dụng dịch vụ Mạng và những thông tin giao dịch trên Mạng.

Chính sách có thể được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh tuỳ từng thời điểm, tuỳ thuộc vào sự phát triển của dịch vụ trên Mạng và sự thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan. Vì vậy vui lòng kiểm tra/tham khảo Chính sách này thường xuyên trên trang thông tin điện tử của công ty (Website). Việc thay đổi, bổ sung, điều chỉnh sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên Website. Trường hợp nếu có sự thay đổi quan trọng chúng tôi sẽ có thông báo trước 30 ngày trên Website.

Khi đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào của Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (Công ty), khách hàng/người sử dụng được coi là mặc nhiên chấp thuận Chính sách.

1. Giới hạn của Chính sách bảo mật

Chính sách này bao gồm việc thu thập, lưu giữ, chia sẻ và bảo mật các thông tin có tính chất riêng tư, cá nhân, thông tin chưa được phép tiết lộ của người sử dụng, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, cá nhân, tổ chức... (Bạn) sử dụng Mạng cũng như các thông tin phát sinh khác trong quá trình giao dịch. Chính sách này cũng bao gồm các thông tin mà các đối tác kinh doanh cung cấp trong quá trình hợp tác.

2. Về việc thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin sẽ được thực hiện bằng cách thu thập, lưu giữ lại thông tin của Bạn khi Bạn đăng ký sử dụng các dịch vụ và/hoặc sản phẩm của MobiVí. MobiVí cũng có thể nhận thông tin của Bạn từ những đối tác kinh doanh có liên quan.

Khi Bạn đăng ký sử dụng Mạng, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân của Bạn bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, những thông tin liên quan đến việc kinh doanh cùng với những thông tin tài chính như ngân hàng phát hành MobiVí hoặc tình hình kinh doanh của Bạn. Những thông tin này sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc thanh toán, liên lạc với khách hàng hoặc hỗ trợ giải quyết tranh chấp và kiểm soát rủi ro.

Khi thực hiện giao dịch thanh toán, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin để liên lạc tùy theo loại giao dịch bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, username của người trả tiền và người nhận hàng/tiền, số tiền thanh toán để hoàn thành quá trình giao dịch của Bạn.

Những thông tin được Bạn cung cấp tại đây sẽ được Mạng sử dụng chỉ cho mục đích thực hiện/triển khai từng loại sản phẩm, dịch vụ, xử lý giao dịch thanh toán... theo yêu cầu của Bạn. Bạn cũng có thể được thông báo về dịch vụ của các nhà cung cấp khác, các thông báo định kỳ, giới thiệu dịch vụ mới từ thư thông báo của chúng tôi.

3. Chia sẻ thông tin

Bảo mật thông tin của Bạn là ưu tiên số một, có ý nghĩa thực sự quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ của Mạng. Chỉ những thông tin sau đây có thể được chia sẻ với những điều kiện nhất định.

Những thông tin cá nhân của Bạn có thể sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba trong những trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý chia sẻ thông tin đó của Bạn.
 • Khi những thông tin đó được chia sẻ để cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu của Bạn.
 • Khi những thông tin đó cần có để thực hiện kết nối với các công ty, tổ chức đối tác cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho Bạn. Những công ty, tổ chức được chia sẻ thông tin của Bạn sẽ chỉ sử dụng cho các giao dịch thanh toán MobiVí.
 • Khi có sự yêu cầu của cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
 • Khi những thông tin đó cần cung cấp để thực hiện việc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của Mạng, của khách hàng, cá nhân/tổ chức khác có liên quan trong việc trao đổi thông tin để phòng chống gian lận và giảm rủi ro.
 • Khi những thông tin đó cần cung cấp để cần đối chiếu hoặc làm rõ thông tin với bên thứ ba để bảo đảm sự chính xác thông tin.

4. An toàn thông tin

Để đảm bảo được bảo mật thông tin, thì an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết. Việc bảo mật thông tin của Bạn được thực hiện bằng quá trình truyền thông tin bằng Secure Sockets Layer (SSL). Mọi thông tin nhập vào đều được mã hóa và lưu giữ tập trung và an toàn tại hệ thống máy tính đặt tại Data Center. Nhân viên quản trị thông tin và các nhân viên liên quan chỉ được truy cập có giới hạn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định bảo mật. Biện pháp tường lửa và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.

Để bảo đảm hơn nữa tính an toàn và bảo mật của thông tin, các thông tin Bạn gửi đến Mobivi.net cũng được mã hóa bằng SSL.

Bên cạnh đó Bạn cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lưu giữ an toàn Tên sử dụng và Mật khẩu được cung cấp để truy cập Mạng. Bạn phải luôn cẩn trọng, ý thức đầy đủ và có trách nhiệm trong việc sử dụng và tiết lộ những thông tin này. Bạn cũng phải mọi chịu trách nhiệm khi có bất kỳ hậu quả gì xảy ra do việc tiết lộ/để lộ thông tin này.

5. Thu thập và thay đổi thông tin cá nhân

Nếu thông tin cá nhân của Bạn có sự thay đổi hoặc nếu Bạn không muốn sử dụng dịch vụ của MobiVí, Bạn có thể sửa, cập nhật, xóa thông tin bằng cách truy cập vào Website hoặc liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng MobiVí.

Điều khoản sử dụng

Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (sau đây gọi là MobiVí) duy trì trang thông tin điện tử này (sau đây gọi là Website) như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng hoặc hợp tác kinh doanh với MobiVí (sau đây gọi là Bạn). Khi sử dụng Website này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của MobiVí, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

MobiVí có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại www.mobivi.vn vào bất cứ khi nào. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của MobiVí. Hơn thế nữa, MobiVí có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các thoả thuận sẵn có và luật pháp hiện hành.

1. Sử dụng hợp pháp

Bạn phải chấp nhận rằng Bạn sẽ không được phép có bất cứ hành vi nào có thể hiểu rằng Bạn đã, đang hoặc sẽ tổ chức kinh doanh dưới bất kỳ hình thức bao gồm nhưng không giới hạn như đề nghị hoặc chào hàng, bán hàng, cho thuê, cấp phép, trưng bày, giao hàng, quảng cáo và khuyến mãi trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được tham gia vào bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán, xuất bản hoặc chuyển các loại email không mong muốn (thư rác) trên Internet đến người dùng khác trong hệ thống như thông tin khuyến mãi, quảng cáo.

2. Sự tuân thủ

MobiVí có quyền hợp pháp yêu cầu Bạn tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Nếu xác định được Bạn vi phạm những điều khoản và điều kiện này, MobiVí có thể đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; (3) Truy cập Website này. MobiVí cũng có quyền thông báo các hoạt động này bị nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba. MobiVí cũng có thể hợp tác với với cơ quan pháp luật để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động vi phạm pháp theo quy định. Nếu Bạn muốn thông báo bất kỳ hành động vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ support@mobivi.vn.

3. Liên kết website của bên thứ ba

Website này có thể kết nối đến những website của các bên thứ ba. MobiVí cung cấp những đường dẫn để thực hiện các kết nối này nhằm đem đến sự thuận tiện cho Bạn. Những website của nhà cung cấp hoặc quảng cáo này được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập. MobiVí không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm có sẵn từ các website đó. Thêm nữa, Bạn xác nhận và đồng ý rằng MobiVí sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan tới việc sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có trên bất kỳ website đó. Bạn nên tìm hiểu kỹ về các nhà cung cấp trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với bên thứ ba.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của MobiVí và các tổ chức/công ty khác đã được MobiVí cho phép. MobiVí cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

 • Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.
 • Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
 • Bạn không chỉnh sửa Nội dung.
 • Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của MobiVí. Để yêu cầu sử dụng Nội dung, Bạn có thể liên hệ support@mobivi.vn. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.

5. Tuyên bố từ chối bảo đảm

Website này và các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "có thể thực hiện được". MobiVí không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, MobiVí sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

6. Giới hạn trách nhiệm

MobiVí sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; Website; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của MobiVí. MobiVí cũng không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc Website bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng MobiVí, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của MobiVí sẽ không có trách nhiệm với Bạn hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của MobiVí.

MobiVí không bảo đảm cũng như chịu trách nhiệm về kết quả của các giao dịch hoặc sử dụng Mạng. Mọi việc liên quan đến các giao dịch của MobiVí sẽ được giải quyết theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ tương ứng giữa đơn vị phát hành MobiVí và Bạn.

7. Bồi thường

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho MobiVí hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

 • Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của MobiVí.
 • Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến MobiVí.
 • Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến MobiVí.
 • Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến MobiVí.
 • Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến MobiVí.

8. Truy cập vào khu vực có mật khẩu

Chỉ những người được MobiVí ủy quyền hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của Website. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào vùng này có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ từng mức độ, truy tố theo pháp luật hiện hành.

9. Những Dịch vụ cung cấp trên Website

Khi Bạn đăng ký sử dụng một Dịch vụ trên Website thì có nghĩa là Bạn đã chấp nhận những Quy định và điều kiện tương ứng cho Dịch vụ đó theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ liên quan. Ngoại trừ những quy định được xác định trong Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ, MobiVí không bảo đảm những mô tả và Nội dung của Website này là chính xác, hiện hành, đáng tin cậy và không có lỗi tại mọi thời điểm.

Đối với website www.mobivi.vn/topup là nơi chúng tôi dùng để giới thiệu và mua bán trực tuyến các loại thẻ nạp tiền cho thuê bao trả trước đang có mặt trên thị trường của nhiều nhà cung cấp khác nhau. Khi Bạn thực hiện theo đúng quy trình mua hàng theo hướng dẫn của chúng tôi trên website www.mobivi.vn/topup có nghĩa là Bạn đã chấp nhận giao kết một hợp đồng mua bán hàng hóa trực tuyến với chúng tôi với các điều khoản như số lượng hàng, giá cả, phương thức giao hàng và thanh toán.

Sau khi hoàn tất quá trình thanh toán, chúng tôi sẽ gửi mã số nạp tiền của loại thẻ Bạn mua vào đúng địa chỉ email mà Bạn chỉ định trong quá trình mua hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sai sót của Bạn trong việc chỉ định địa chỉ email để nhận mã số thẻ cào.

Thời hạn để tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc giao nhận mã số thẻ cào là 24 giờ kể từ thời điểm Bạn hoàn tất quá trình thanh toán.

10. Chấm dứt sử dụng

MobiVí có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Website và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của MobiVí căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của MobiVí. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email. MobiVí sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

11. Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của MobiVí.

12. Thương hiệu

Thương hiệu mobivi.vn, Logo MobiVí... đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của MobiVí tại Việt Nam. MobiVí có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Vì vậy, việc Bạn đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu và logo trên đều là bất hợp pháp. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu MobiVí, logo MobiVí và phải sử dụng theo đúng quy định của MobiVí.

Website www.mobivi.vn/topup là trang thông tin điện tử thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú.

13. Điều khoản loại trừ

MobiVí sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của MobiVí.

14. Điều khoản chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.

Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử Mobivi

Sàn giao dịch thương mại điện tử MobiVi là tổ hợp các dịch vụ mua bán trực tuyến gồm: Mua và chọn hàng trực tuyến, thuê và cho thuê sản phẩm đăng ký gian hàng, v.v. được xây dựng để hỗ trợ tối đa cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán hàng trực tuyến.

Mục tiêu mà hệ thống sàn giao dịch thương mại điện tử MobiVi hướng tới là sẽ trở thành thương hiệu tin cậy trong thị trường thương mại điện tử nói chung và là cầu nối thương mại giữa người bán và người mua, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Đặc biệt thông qua hệ thống sàn giao dịch thương mại điện tử MobiVi, người tiêu dùng có thể có được nhiều thông tin tin cậy cũng như có những giao dịch hấp dẫn đem lại lợi nhuận cao nhờ những thông tin và sự trợ giúp của chúng tôi.

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình Phúc Lợi iCare - Techcombank

1.Định nghĩa và các thuật ngữ

Chương trình phúc lợi iCare: Là Chương trình phúc lợi do Mobivi cung cấp. Trong đó, các khách hàng là thành viên của Chương trình sẽ được Techcombank cung cấp Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare để mua hàng hóa, dịch vụ từ Mobivi, ứng tiền mặt và các giao dịch được phép khác. Bằng việc đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare, khách hàng đồng thời được hiểu là đã đăng ký sử dụng Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare.

Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare (Sản phẩm iCare): là sản phẩm cho vay theo hình thức hạn mức tín dụng không tài sản bảo đảm do Techcombank cung cấp, theo đó Khách hàng được Techcombank cung cấp một hạn mức tín dụng để sử dụng cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ từ Mobivi, ứng tiền mặt, nạp điện thoại và các giao dịch được phép khác.

Hạn mức Tín dụng (HMTD): là số tiền vay tối đa của Khách hàng được cấp bởi Techcombank. Tổng số tiền khách hàng được sử dụng khi thực hiện các giao dịch không được vượt quá giá trị Hạn mức tín dụng.

Hạn mức giao dịch: theo định nghĩa tại Điều 3, mục 3.6.

Mobivi: Công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (MSDN 0305133050) - là đơn vị cung cấp các dịch vụ mua hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng thông qua chương trình phúc lợi iCare; ký Hợp đồng hợp tác với Techcombank về việc triển khai Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare đối với các khách hàng tham gia Chương trình phúc lợi iCare.

Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, đơn vị cung cấp Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare theo Hợp đồng hợp tác với Mobivi.

Khách hàng: là khách hàng cá nhân đồng thời là thành viên Chương trình phúc lợi iCare của Mobivi được Techcombank cung cấp hạn mức tín dụng theo Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare.

Đơn vị công tác của khách hàng: là đơn vị có ký Thỏa thuận với Mobivi v/v triển khai chương trình phúc lợi iCare tới cán bộ nhân viên của đơn vị (tức khách hàng), có thể là Doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp/tổ chức chính trị xã hội. Tài khoản iCare: là tài khoản được Mobivi cấp cho thành viên Chương trình phúc lợi iCare để quản lý, theo dõi việc mua hàng hoá, dịch vụ của thành viên.

Tài khoản hạn mức iCare: là tài khoản tiền vay được Techcombank cấp cho khách hàng khi khách hàng được phê duyệt hạn mức tín dụng iCare. Tài khoản được sử dụng để quản lý hạn mức tín dụng Techcombank cấp cho khách hàng, theo dõi các giao dịch sử dụng hạn mức của khách hàng, việc trả nợ của khách hàng, dư nợ của khách hàng theo Sản phẩm iCare.

Giao dịch mua hàng/dịch vụ: là giao dịch được cung cấp qua gói phúc lợi iCare cơ bản, theo đó khách hàng sử dụng hạn mức tín dụng được cấp từ Sản phẩm iCare để thực hiện mua hàng hóa, dịch vụ từ Mobivi thông qua các kênh mua hàng hóa, dịch vụ do Mobivi cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn bởi website, tổng đài điện thoại, mua và giao hàng trực tiếp, vv…). Tùy từng mặt hàng và theo quy định của Mobivi, thời hạn trả góp đối với hàng hóa, dịch vụ là khác nhau.

Giao dịch ứng tiền nhanh: là giao dịch mà khách hàng sử dụng tin nhắn điện thoại di động (SMS) (hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp từng thời kỳ) để chuyển tiền từ hạn mức tín dụng của Sản phẩm iCare sang một tài khoản đích do khách hàng chỉ định. Với giao dịch này, khách hàng phải thanh toán toàn bộ giá trị giao dịch vào trước ngày đến hạn của kỳ sao kê mà khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch này gồm 2 loại:

Giao dịch ứng tiền nhanh qua số thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM): là giao dịch ứng tiền nhanh mà khách hàng sử dụng tin nhắn điện thoại di động (SMS) (hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp từng thời kỳ) để chuyển tiền từ hạn mức tín dụng của Sản phẩm iCare sang một tài khoản đích do khách hàng chỉ định thông qua hệ thống chuyển tiền qua số thẻ của Banknet VN.

Giao dịch ứng tiền nhanh qua số tài khoản: là giao dịch ứng tiền nhanh mà khách hàng sử dụng tin nhắn điện thoại di động (SMS) (hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp từng thời kỳ) để chuyển tiền từ hạn mức tín dụng của Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare sang một tài khoản đích do khách hàng chỉ định thông qua hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng.

Sao kê: là thông báo dư nợ và số tiền phải trả của Kỳ sao kê do Mobivi gửi tới khách hàng. Mobivi có trách nhiệm thông báo về dư nợ và số tiền phải trả hàng kỳ tới khách hàng qua SMS hoặc các phương thức phù hợp khác.

Kỳ sao kê: theo định kỳ hàng tháng, được tính từ ngày sau ngày sao kê tháng đến trước tới hết ngày sao kê tháng này.

Ngày sao kê: là ngày cố định hàng tháng mà Techcombank chốt dư nợ phát sinh trong kỳ sao kê của khách hàng. Trong trường hợp một Kỳ sao kê có Ngày sao kê rơi vào ngày nghỉ/kỳ nghỉ hoặc ngày làm việc cuối cùng trước ngày nghỉ/kỳ nghỉ, Ngày sao kê của kỳ đó sẽ được Đơn vị công tác của khách hàng thống nhất với Mobivi.

Ngày đến hạn: là ngày cuối cùng mà khách hàng phải hoàn trả số tiền phải trả của Kỳ sao kê theo thông báo trong Sao kê. Dư nợ cuối kỳ sao kê: là tổng số tiền khách hàng nợ tại cuối ngày sao kê phát sinh từ việc KH sử dụng hạn mức iCare để giao dịch

Số tiền phải trả của Kỳ sao kê: là số tiền tối thiểu khách hàng phải trả Techcombank chậm nhất vào ngày đến hạn của Kỳ sao kê.

Hợp đồng hợp tác: là Hợp đồng hợp tác và các Phụ lục liên quan ký giữa Techcombank và Mobivi về việc hợp tác triển khai Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare.

2. Phạm vi sử dụng hạn mức tín dụng

Trong phạm vi của Chương trình phúc lợi iCare, khách hàng được sử dụng hạn mức tín dụng được cấp theo Sản phẩm iCare cho các giao dịch:

Giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ (Với giao dịch này, Khách hàng đồng ý để Techcombank giải ngân số tiền tương đương giá trị hàng hóa, dịch vụ vào tài khoản tiền gửi của Mobivi hoặc nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ do Mobivi chỉ định.

Giao dịch ứng tiền nhanh qua số thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM)

Giao dịch ứng tiền nhanh qua số tài khoản.

Các giao dịch khác theo quy định của Techcombank từng thời kỳ.

Quy định liên quan đến việc mua hàng phi vật lý (vay trả tiền dịch vụ, thẻ nạp tiền, voucher, thanh toán tiền điện, nước, điện thoại…) và Ứng tiền nhanh:

Khách hàng đề nghị giải ngân việc mua hàng phi vật lý và Ứng tiền nhanh vào tài khoản của khách hàng hoặc bên thứ ba tại Techcombank hoặc ngân hàng khác: Khách hàng đồng ý để Mobivi thay mặt Khách hàng yêu cầu Techcombank giải ngân vào tài khoản Khách hàng yêu cầu.

Yêu cầu giải ngân từ Mobivi được xem là chứng từ đề nghị vay vốn và nhận nợ của khách hàng với Techcombank. Khách hàng có thể tham chiếu lãi suất/phí mỗi lần rút tiền trên website của Mobivi tại địa chỉ: www.mobivi.vn. Khách hàng có thể cập nhật thông tin của các Kỳ sao kê bằng cách gọi điện thoại đến Dịch vụ chăm sóc Khách hàng của Mobivi qua tổng đài 18006669.

Quy định liên quan đến việc mua hàng vật lý:

Khi có nhu cầu mua hàng hóa, Khách hàng sẽ thực hiện việc đặt hàng thông qua các kênh đặt hàng do Mobivi cung cấp, đơn đặt hàng của Khách hàng được xem là yêu cầu giải ngân của Khách hàng đối với Techcombank;

Khách hàng nhận nợ bằng Chứng từ giao nhận/ nhận nợ được ký tại thời điểm khách hàng nhận hàng. Khoản nợ của khách hàng được ghi nhận ngay từ thời điểm giao dịch được Mobivi thông báo thực hiện thành công.

Trường hợp khách hàng đề nghị giao hàng cho người khác không phải là Khách hàng, Mobivi gửi tin nhắn mã giao dịch qua điện thoại của Khách hàng. Người có thể cung cấp mã giao dịch được coi là Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền, sẽ được quyền nhận hàng từ nhân viên giao nhận của Mobivi và ký đề nghị giải ngân, chứng từ nhận nợ. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật mã giao dịch này, Techcombank và Mobivi không chịu trách nhiệm bồi thường cho các thiệt hại của Khách hàng khi Khách hàng để lộ, tiết lộ mã giao dịch này cho người khác.

Chính sách đổi trả hàng và hủy đơn hàng: Được thực hiện theo chính sách đổi trả hàng và hủy đơn hàng được Mobivi công bố theo từng thời kỳ trên website của Mobivi tại địa chỉ: www.mobivi.vn.

Chứng từ giải ngân:

Đề nghị giải ngân: Đề nghị giải ngân của Mobivi được xem là Đề nghị giải ngân của khách hàng.

Giấy nhận nợ: Trường hợp giải ngân để mua hàng hóa thì Giấy nhận nợ là chứng từ giao hàng do khách hàng hoặc người được ủy quyền của khách hàng ký. Trường hợp giải ngân tiền mặt hoặc trường hợp mua hàng hóa dịch vụ không cần giao hàng, chứng từ chứng minh khách hàng nhận nợ là các chứng từ, thông tin dữ liệu chứng minh Techcombank đã giải ngân/chuyển tiền vào tài khoản do Khách hàng chỉ định/tài khoản của đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Các quy định khác:

Techcombank sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận hàng và chất lượng hàng hóa, dịch vụ và các vấn đề khác phát sinh với đơn vị cung cấp theo chính sách của Mobivi.

Mobivi sẽ chịu trách nhiệm về mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận hàng và chất lượng hàng hóa, dịch vụ và các vấn đề khác phát sinh với đơn vị cung cấp theo chính sách của Mobivi.

Bất kỳ thay đổi trong quyền sở hữu hàng hóa bao gồm quyền sử dụng, việc sử dụng, mất mát, hư hỏng… sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ trả góp khoản vay của Khách hàng đối với Mobivi/Techcombank.

3. Quy định về hạn mức tín dụng và hạn mức giao dịch

Thời hạn sử dụng Hạn mức: 12 tháng, kể từ ngày Techcombank/Mobivi gửi thông báo gói phúc lợi cho khách hàng qua địa chỉ email hoặc tin nhắn SMS. Trường hợp khách hàng hoặc Techcombank không thông báo chấm dứt Hạn mức ít nhất 05 ngày trước thời điểm hết thời hạn sử dụng hạn mức theo phương thức liên lạc quy định trong Điều khoản điều kiện này thì Techcombank có quyền quyết định việc tự động tái cấp hạn mức cho Khách hàng với thời gian tái cấp là 01 năm.

Mục đích sử dụng hạn mức: Tiêu dùng.

Tăng, giảm hạn mức tín dụng

Techcombank được quyền tăng, giảm Hạn mức Tín dụng của Khách hàng nếu Techcombank xét thấy Khách hàng đủ hoặc không đủ điều kiện theo tiêu chuẩn của Techcombank. Hạn mức tín dụng thay đổi (nếu có) sẽ được thể hiện tại tin nhắn thông báo mà Techcombank gửi tới số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký trong Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare;

Trường hợp Techcombank giảm hạn mức tín dụng của khách hàng, khách hàng sẽ tiếp tục trả nợ cho những giao dịch đã thực hiện cho đến khi hết dư nợ của các giao dịch này. Những giao dịch mới chỉ được thực hiện cho đến khi dư nợ thấp hơn Hạn mức Tín dụng đã được cấp.

Các trường hợp khóa tài khoản hạn mức iCare:

Tài khoản hạn mức iCare của khách hàng có thể bị khóa tạm thời nếu chậm nhất ngày đến hạn thanh toán của kỳ sao kê thứ hai liên tiếp sau kỳ sao kê chưa thanh toán, khách hàng không thanh toán đủ số tiền phải trả. Trong trường hợp chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán của kỳ sao kê thứ ba liên tiếp sau kỳ sao kê chưa thanh toán, khách hàng thanh toán đủ số tiền phải trả, tài khoản hạn mức iCare của khách hàng sẽ được mở lại.

Tài khoản hạn mức iCare của khách hàng có thể bị khóa vĩnh viễn nếu chậm nhất ngày đến hạn thanh toán của kỳ sao kê thứ ba liên tiếp sau kỳ sao kê chưa thanh toán, khách hàng không thanh toán đủ số tiền phải trả.

Ngoài ra, Techcombank có quyền xem xét khóa tài khoản hạn mức iCare của khách hàng trong các trường hợp sau: Khi Techcombank nhận được thông báo từ Mobivi/đơn vị là khách hàng nghỉ việc. Đối với trường hợp khách hàng nghỉ thai sản, tài khoản khách hàng sẽ bị khoá sau khi theo thỏa thuận với Mobivi.

Techcombank phát hiện có dấu hiệu gian lận thông qua kiểm soát sau vay.

Techcombank phát hiện thông tin tiêu cực về khách hàng từ các nguồn thông tin của Techcombank.

Techcombank phát hiện thông tin bất lợi về đơn vị công tác của khách hàng có ảnh hưởng tới thu nhập của khách hàng hoặc khả năng đơn vị công tác của khách hàng thu hộ dư nợ hạn mức iCare của khách hàng chuyển trả cho Techcombank. Chấm dứt Hạn mức tín dụng:

Techcombank được quyền chấm dứt việc cung cấp Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare (chấm dứt hạn mức tín dụng) cho khách hàng trong các trường hợp:

Trường hợp khóa vĩnh viễn tài khoản hạn mức iCare theo quy định tại mục 3.4 nêu trên.

KH vi phạm các quy định về việc sử dụng Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare của Techcombank, vi phạm Điều khoản, điều kiện này hoặc vi phạm các quy định của pháp luật;

Techcombank phát hiện tài liệu, thông tin do khách hàng cung cấp là không chính xác, không trung thực, sai sự thật; khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác phát sinh) với Techcombank và/hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào khác;

Khách hàng liên quan đến các vụ kiện, vụ án mà theo quan điểm của Techcombank thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của khách hàng;

khách hàng bị bắt, khởi tố, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án hình sự;

khách hàng chết, mất tích;

Các trường hợp liên quan đến nghỉ việc, thay đổi thu nhập hoặc không đáp ứng điều kiện được cấp HMTD theo quy định của Techcombank;

Các trường hợp liên quan đến giả mạo và quản lý rủi ro;

Các sự kiện mà theo đánh giá, xem xét của Techcombank là có khả năng ảnh hưởng tới khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn của khách hàng;

Các trường hợp khác theo quy định của Techcombank và pháp luật.

Hạn mức giao dịch bao gồm:

Hạn mức thanh toán cho các giao dịch mua hàng hóa dịch vụ

Hạn mức ứng tiền nhanh

Hạn mức giao dịch khác

Các Hạn mức này được cập nhật trong tài khoản iCare của Khách hàng trên website của Mobivi: www.mobivi.vn hoặc Khách hàng có thể gọi điện thoại đến Dịch vụ chăm sóc khách hàng của Mobivi để được cung cấp thông tin.

4. Lãi suất và phí

Toàn bộ lãi suất trong hạn áp dụng cho giao dịch thanh toán mua hàng hóa/dịch vụ sẽ được Mobivi tài trợ.

Với giao dịch Ứng tiền nhanh và các giao dịch được phép khác, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán Phí và lãi (nếu có) cho Techcombank theo chính sách Phí và lãi được Techcombank công bố theo từng thời điểm trên website: www.techcombank.com.vn.

Phí vận chuyển lắp đặt và đổi trả sản phẩm: theo chính sách của Mobivi được công bố theo từng thời kỳ trên website: www.mobivi.vn của Mobivi.

Các loại phí khác: Mức phí theo quy định của Techcombank được công bố theo từng thời kỳ trên website: www.techcombank.com.vn

5. Thanh toán nợ, chuyển nợ quá hạn

Số tiền phải trả hàng kỳ và thứ tự ưu tiên gạch nợ:

Số tiền phải trả hàng kỳ của khách hàng là tổng số tiền phải trả của các giao dịch phát sinh trong kỳ sao kê của khách hàng, cụ thể:

Với giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ trả góp: số tiền phải trả hàng tháng là giá trị hàng hóa, dịch vụ chia đều theo thời hạn trả góp của giao dịch.

Với giao dịch ứng tiền nhanh: số tiền phải trả là toàn bộ giá trị ứng tiền trong kỳ của khách hàng.

Số tiền trả nợ của khách hàng được gạch nợ theo thứ tự ưu tiên sau theo thời gian phát sinh giao dịch:

Phương thức thanh toán nợ:

Khách hàng uỷ quyền một cách vô điều kiện và tuyệt đối cho Đơn vị công tác của khách hàng được quyền trích lương/phụ cấp/thưởng của mình để thanh toán các khoản nợ gốc, phí lãi tương ứng với từng loại giao dịch cho Techcombank bằng cách chuyển khoản từ số tiền trích từ lương/phụ cấp/thưởng đó vào tài khoản của Mobivi mở tại Techcombank. Trong trường hợp số tiền lương/phụ cấp/thưởng đã được Đơn vị công tác của khách hàng trích mà không đủ để thanh toán cho Mobivi/Techcombank, thì Khách hàng có trách nhiệm thanh toán khoản nợ còn lại cho Mobivi/Techcombank bằng cách các điểm nhờ thu khác được Mobivi chỉ định theo từng thời điểm

Phương thức trích lương/phụ cấp/thưởng của Khách hàng để thanh toán các khoản nợ gốc, phí lãi như được nêu trên sẽ do Mobivi và Đơn vị công tác của khách hàng thống nhất theo từng thời điểm. Trong bất kỳ phương thức trích lương/phụ cấp/thưởng nào được Mobivi và Đơn vị công tác của khách hàng thống nhất, Khách hàng cam kết sẽ cung cấp các hồ sơ, tài liệu, phiếu đăng ký/uỷ nhiệm, v.v… để Đơn vị công tác của khách hàng và/hoặc đối tác của Đơn vị công tác của khách hàng có đủ thẩm quyền, điều kiện để thực hiện việc trích lương/phụ cấp/thưởng của Khách hàng để thanh toán cho Techcombank thông qua việc chuyển tiền vào tài khoản của Mobivi.

Đối với các khách hàng trả lương qua tài khoản tại Techcombank:

KH đồng ý rằng Techcombank được thực hiện tạm khóa và trích nợ số tiền phải trả của kỳ sao kê từ tài khoản lương của khách hàng để khôi phục hạn mức cho khách hàng. Hạn mức sẽ được khôi phục sau 01 ngày làm việc kể từ ngày Techcombank ghi có tiền vào Tài khoản hạn mức iCare.

Chuyển nợ quá hạn:

Kể từ ngày liền kề sau ngày đến hạn thanh toán, nếu khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán số tiền nhỏ hơn số tiền phải trả của kỳ sao kê, toàn bộ dư nợ chưa thanh toán sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn.

Trường hợp khách hàng nghỉ việc hoặc Mobivi và Đơn vị công tác của khách hàng chấm dứt hợp tác triển khai chương trình phúc lợi iCare, toàn bộ các khoản nợ sẽ đến hạn ngay lập tức trừ trường hợp Techcombank chấp thuận cho khách hàng tiếp tục duy trì hạn mức. Khách hàng uỷ quyền và đồng ý để Đơn vị nơi Khách hàng công tác trước khi nghỉ việc trích lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác của mình (nếu có) chuyển cho Mobivi/Techcombank để thu hồi nợ vay.

6. Quyền và trách nhiệm của các bên

Quyền và trách nhiệm của Khách hàng:

Yêu cầu Mobivi/Techcombank thực hiện tra soát các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare.

Tất cả thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ, trung thực và chính xác trong bất kỳ hoàn cảnh nào và cho phép Mobivi/Techcombank kiểm tra thông tin đã cung cấp với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bất kỳ thay đổi trong thông tin của Khách hàng liên quan đến thu nhập, lương, nơi làm việc, nơi cư trú, số điện thoại và các thông tin khác ảnh hưởng đến tình hình trả nợ vay phải được khách hàng thông báo ngay cho Mobivi.

Đồng ý với mức lãi suất, giá trị hạn mức, thời hạn vay theo thông báo của Mobivi/Techcombank qua SMS hoặc các phương thức phù hợp khác.

Đồng ý để Đơn vị nơi khách hàng công tác cung cấp cho Mobivi/Techcombank các thông tin liên quan đến nhân thân và nguồn thu nhập của Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như Hợp đồng lao động, mức lương/trợ cấp, thâm niên làm việc, email, điện thoại, CMND, địa chỉ, chức vụ, mã nhân viên…. để phục vụ cho việc đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare của Khách hàng.

Khách hàng ủy quyền cho Techcombank thay mặt Khách hàng ký các đơn, công văn, văn bản gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Ngân hàng yêu cầu các cơ quan này cung cấp thông tin liên quan đến việc đóng Bảo hiểm, tài khoản Ngân hàng của Khách hàng.

Khách hàng ủy quyền cho Techcombank yêu cầu Ngân hàng mở tài khoản của Khách hàng chuyển tiền của Khách hàng trong tài khoản cho Techcombank để thu hồi nợ vay.

Đồng ý uỷ quyền cho Đơn vị nơi Khách hàng làm việc được quyền trích lương để thanh toán nợ vay của Khách hàng theo thông báo sao kê hàng tháng của Mobivi/Techcombank. Trong trường hợp khách hàng thông báo nghỉ việc, đồng ý ủy quyền chơ Đơn vị nơi khách hàng đang làm việc được quyền trích lương để thanh toán toàn bộ phần nợ vay còn lại cho Mobivi/Techcombank.

Chấp thuận việc Mobivi/Techcombank làm việc với Đơn vị nơi Khách hàng công tác trích lương để thanh toán nợ vay của Khách hàng. Chấp nhận việc Techcombank có toàn quyền yêu cầu các bên có nghĩa vụ thanh toán hoặc quản lý tài sản của Khách hàng,thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Khách hàng cho Techcombank/ chuyển giao tài sản mình đang quản lý của Khách hàng cho Techcombank để thu hồi nợ.

Chấp thuận số Điện thoại của Khách hàng trong Phiếu đăng ký tham gia chương trình Phúc lợi iCare dùng để xác thực người giao dịch là Khách hàng hoặc người Khách hàng ủy quyền trong các giao dịch với Mobivi/Techcombank. Khách hàng chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc xác thực qua số điện thoại này. Khách hàng công nhận, không hủy ngang và chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các giao dịch thành công được thực hiện qua tin nhắn, điện thoại với Mobivi/Techcombank hoặc đối tác do Techcombank chỉ định nếu không có thông báo thay đổi.

Khách hàng có trách nhiệm bảo quản các password, mã giao dịch, mật mã do Mobivi/Techcombank cung cấp đồng thời chịu mọi rủi ro có thể phát sinh.

Khách hàng đồng ý rằng Techcombank có thể sử dụng/ cung cấp thông tin Khách hàng đã cung cấp để cho bên thứ 3 sử dụng cho nhiều mục đích theo quy định của pháp luật: marketing, bán chéo sản phẩm, …

Khách hàng đồng ý rằng Mobivi có thể sử dụng/cung cấp thông tin Khách hàng đã cung cấp để cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các công ty con, đơn vị đối tác của Mobivi, nhằm sử dụng cho nhiều mục đích không bị cấm bởi pháp luật: marketing; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Mobivi; bán chéo sản phẩm; phát triển sản phẩm mới; phát triển mạng lưới hợp tác của Mobivi; các mục đích khác hướng đến nâng cao lợi ích, tiện ích cho Khách hàng; phân tích, đánh giá và các mục đích thương mại khác.

Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật. Quyền và trách nhiệm của Mobivi:

Là đầu mối tiếp nhận và gửi yêu cầu giải ngân Sản Phẩm iCare sang Techcombank theo các thông tin/yêu cầu mà Khách hàng cung cấp.

Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ do Khách hàng cung cấp; chuyển thông tin, hồ sơ Khách hàng cho Techcombank để thực hiện thẩm định, phê duyệt tín dụng.

Gửi thông báo cho khách hàng về dư nợ cuối kỳ sao kê, số tiền phải trả của kỳ sao kê qua SMS và/hoặc hình thức phù hợp khác do Mobivi quy định từng thời kỳ.

Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin… bị trục trặc, hoặc vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của Mobivi.

Thực hiện công tác chăm sóc, hỗ trợ Khách hàng.

Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare theo quy định của pháp luật.

Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật. Quyền và trách nhiệm của Techcombank

Được thực hiện tạm khóa và trích nợ số tiền phải trả của kỳ sao kê từ tài khoản lương của Khách hàng trả lương qua Techcombank để khôi phục hạn mức cho Khách hàng.

Yêu cầu Bên có nghĩa vụ thanh toán tiền, lương cho Khách hàng chuyển trả thu nhập, khoản thu của Khách hàng cho Techcombank để thu hồi nợ vay.

Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin… bị trục trặc, hoặc vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của Techcombank.

Từ chối cấp phép các Giao dịch không hợp pháp, hợp lệ theo quy định của Techcombank và pháp luật hoặc trong các trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của Techcombank.

Yêu cầu khách hàng thanh toán các giao dịch và các khoản lãi, phí phát sinh liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare.

Techcombank được quyền thu hồi nợ trước hạn, nếu Khách hàng vi phạm các quy định tại Điều khoản điền kiện này, điều khoản điều kiện của các sản phẩm và các cam kết liên quan.

Được quyền liên hệ với vợ/chồng/người tham chiếu của khách hàng mà khách hàng đã điền trên Phiếu đề nghị tham gia chương trình phúc lợi iCare trong trường hợp cần thiết.

Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare theo quy định của pháp luật.

Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật.

7.Phương thức liên lạc

Các thông báo, thay đổi Điều khoản điền kiện, sản phẩm và các văn bản liên quan sẽ được gửi đến Khách hàng theo một hoặc nhiều các phương thức sau:

Gửi tin nhắn đến số điện thoại của Khách hàng. Khách hàng xem như đã nhận thông tin ngay khi nhà cung cấp dịch vụ đã gửi tin nhắn đến số điện thoại của Mobivi/Techcombank; Các thông tin liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và cấp Tín dụng sẽ được gửi tin nhắn đến cho Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng nếu khách hàng không có bất kỳ phản hồi nào ngay khi nhận tin nhắn, sẽ được coi là Khách hàng đã đồng ý với các thông tin liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và cấp Tín dụng, giao dịch qua Techcombank.

Thông báo công khai trên website của Mobivi/Techcombank tại địa chỉ: www.techcombank.com.vn hoặc www.mobivi.vn Khách hàng được xem như đã nhận được thông tin sau một ngày, kể từ ngày Mobivi/Techcombank đưa thông tin lên website; Đối với một số dịch vụ Mobivi/Techcombank hợp tác với các đối tác khác, các thông tin liên quan có thể sẽ được thông báo trên trang web của bên hợp tác với Mobivi/Techcombank;

Gửi email theo địa chỉ email của Khách hàng quy định tại Phiếu đăng ký tham gia chương trình Phúc lợi iCare. Khách hàng xem như đã nhận được thông tin ngay khi Mobivi/Techcombank gửi email;

Gửi thư đến địa chỉ Khách hàng. Khách hàng xem như đã nhận được thông tin sau ba ngày, kể từ ngày Mobivi/Techcombank gửi thư. Sau 7 ngày, kể từ ngày gửi thông báo, văn bản cho Khách hàng, Khách hàng đồng ý rằng nếu Mobivi/Techcombank không nhận được bất cứ phản hồi nào bằng văn bản của Khách hàng, sẽ được coi là Khách hàng đã đồng ý với các thông tin mà Mobivi/Techcombank đã thông báo cho Khách hàng.

Giao trực tiếp tới khách hàng thông qua các điểm giao dịch, điểm giới thiệu dịch vụ và nhân viên của Techcombank, Mobivi hoặc bên thứ ba được ủy quyền.

Các thông báo, đăng ký, đề nghị của Khách hàng gửi tới Mobivi/Techcombank theo một trong các phương thức sau: Nhắn tin theo quy định của từng sản phẩm;

Sử dụng công cụ Internet banking theo quy định của Mobivi/Techcombank;

Giao dịch trực tiếp qua điện thoại. Techcombank/Mobiviđược xem như giao dịch với đúng Khách hàng nếu người giao dịch cung cấp đúng các thông tin đã đăng ký trong Phiếu đăng ký tham gia chương trình phúc lợi iCare, các đăng ký, thông tin khác trong quá trình sử dụng hạn mức hoặc đã cung cấp cho giao dịch viên đúng mã giao dịch gửi qua tin nhắn điện thoại của Khách hàng.

Phương thức liên lạc khác theo quy định của từng sản phẩm.

Techcombank/Mobivi sẽ cung cấp cho Khách hàng password để liên lạc giữa hai bên. Khách hàng chấp nhận các giao dịch sử dụng password đã cấp là giao dịch do chính Khách hàng thực hiện và chấp nhận các rủi ro khi sử dụng.

Phương thức xác định khách hàng trong các giao dịch: Trong các giao dịch phát sinh với Mobivi/Techcombank không sử dụng văn bản giấy, người cung cấp cho Mobivi/Techcombank password/ mã giao dịch gửi qua tin nhắn đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký được xem là chính khách hàng hoặc người do khách hàng ủy quyền hợp lệ để thực hiện giao dịch với Mobivi/Techcombank.

Ngoài các phương thức liên lạc giữa các bên theo quy định trên, Mobivi sẽ mở cho khách hàng Tài khoản iCare trên trang web của Mobivi. Khách hàng phải thường xuyên cập nhật vào tài khoản của mình để kiểm tra sao kê, các thông báo của Techcombank và Mobivi. Techcombank và Mobivi được xem như đã gửi thông báo đến cho khách hàng ngay sau khi thông tin được đăng tải vào Tài khoản iCare. Khách hàng sẽ được cấp password để thực hiện các giao dịch trên Tài khoản iCare. Khách hàng có trách nhiệm bảo quản password và chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch thành công có sử dụng password được cấp. Khách hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy định, điều khoản điều kiện đăng tải trên Tài khoản iCare trong mọi giao dịch.

8. Các điều khoản khác

Sửa đổi, bổ sung nội dung:

Mobivi/Techcombank có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định trong Điều khoản điều kiện này. Mobivi/Techcombank có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều khoản, điều kiện này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng hoặc thông báo trên website của Mobivi/Techcombank. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được ghi rõ trong thông báo hoặc từ ngày Mobivi/Techcombank gửi thông báo (nếu không ghi rõ ngày hiệu lực trên thông báo).

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Mobivi/Techcombank thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều khoản, điều kiện này, nếu Khách hàng không đồng ý với các thay đổi, Khách hàng có toàn quyền trả nợ trước hạn, không sử dụng Hạn mức hoặc đề nghị chấm dứt Hạn mức trước hạn.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Mobivi/Techcombank thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều khoản, điều kiện này, nếu Khách hàng vẫn tiếp tục duy trì/sử dụng Hạn mức sau khi có thông báo của Techcombank, được hiểu Khách hàng chấp nhận các thay đổi theo thông báo của Mobivi/Techcombank.

Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp:

Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này được điều chỉnh bởi luật pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến việc giải thích từ ngữ cũng như việc thực hiện Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này giữa Khách hàng và Mobivi/Techcombank trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp hoà giải không thành, các bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền ở Việt Nam để giải quyết

Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành:

Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng ký tên vào Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare cho đến khi Khách hàng hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán theo Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này.

Những tài liệu kèm theo Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này (Phiếu tham gia chương trình phúc lợi iCare …) là một bộ phận không thể tách rời của Điều khoản, điều kiện này và toàn bộ các tài liệu này cấu thành Hợp đồng về việc sử dụng các gói phúc lợi thuộc Chương trình phúc lợi iCare.­­­­­­­­­­­

Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Điều khoản, điều kiện này, đã được Techcombank giải thích chính xác, đầy đủ về các nội dung trước khi ký. Hợp đồng được lập bằng tiếng Việt.

Khách hàng có thể tham khảo nội dung của Điều khoản, điều kiện này tại website của Mobivi và Techcombank.

Điều khoản và điều kiện tham gia chương trình Phúc Lợi iCare - Ngân hàng TNHH INDOVINA(IVB)

1.Định nghĩa và các thuật ngữ

1.1. Chương trình phúc lợi iCare: Là Chương trình phúc lợi do Mobivi cung cấp. Trong đó, các Khách hàng là thành viên của Chương trình sẽ được Indovinabank (IVB) cung cấp Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare để mua hàng hóa, dịch vụ từ Mobivi, ứng tiền mặt và các giao dịch được phép khác. Bằng việc đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare, Khách hàng đồng thời được hiểu là đã đăng ký sử dụng Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare.
1.2. Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare (Sản phẩm iCare): là sản phẩm cho vay theo hình thức hạn mức tín dụng không tài sản bảo đảm do IVB cung cấp, theo đó Khách hàng được IVB cung cấp một hạn mức tín dụng để sử dụng cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ từ Mobivi, ứng tiền mặt, nạp điện thoại và các giao dịch được phép khác.
1.3. Hạn mức Tín dụng (HMTD): là số tiền vay tối đa của Khách hàng được cấp bởi IVB. Tổng số tiền Khách hàng được sử dụng khi thực hiện các giao dịch không được vượt quá giá trị Hạn mức tín dụng.
1.4. Hạn mức giao dịch: theo định nghĩa tại Điều 3, mục 3.6.
1.5. Mobivi: Công ty cổ phần hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (MSDN 0305133050) - là đơn vị cung cấp các dịch vụ mua hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng thông qua chương trình phúc lợi iCare; ký Hợp đồng hợp tác với IVB về việc triển khai Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare đối với các Khách hàng tham gia Chương trình phúc lợi iCare.
1.6. IVB: Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Indovina, đơn vị cung cấp Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare theo Hợp đồng hợp tác với Mobivi.
1.7. Khách hàng: là khách hàng cá nhân đồng thời là thành viên Chương trình phúc lợi iCare của Mobivi được IVB cung cấp Hạn mức Tín dụng theo Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare.
1.8. Đơn vị công tác của Khách hàng: là đơn vị có ký thỏa thuận với Mobivi v/v triển khai chương trình phúc lợi iCare tới cán bộ nhân viên của đơn vị (tức Khách hàng), có thể là Doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp/tổ chức chính trị xã hội.
1.9. Tài khoản iCare: là tài khoản được Mobivi cấp cho thành viên Chương trình phúc lợi iCare để quản lý, theo dõi việc mua hàng hoá, dịch vụ của thành viên.
1.10. Tài khoản hạn mức iCare: là tài khoản tiền vay được IVB cấp cho Khách hàng khi Khách hàng được phê duyệt Hạn mức Tín dụng iCare. Tài khoản được sử dụng để quản lý Hạn mức Tín dụng IVB cấp cho Khách hàng, theo dõi các giao dịch sử dụng hạn mức của Khách hàng, việc trả nợ của Khách hàng, dư nợ của Khách hàng theo Sản phẩm iCare.
1.11. Giao dịch mua hàng/dịch vụ: là giao dịch được cung cấp qua gói phúc lợi iCare cơ bản, theo đó Khách hàng sử dụng Hạn mức Tín dụng được cấp từ Sản phẩm iCare để thực hiện mua hàng hóa, dịch vụ từ Mobivi thông qua các kênh mua hàng hóa, dịch vụ do Mobivi cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn bởi website, tổng đài điện thoại, mua và giao hàng trực tiếp, vv…). Tùy từng mặt hàng và theo quy định của Mobivi, thời hạn trả góp đối với hàng hóa, dịch vụ là khác nhau.
1.12. Giao dịch ứng tiền nhanh: là giao dịch mà Khách hàng sử dụng tin nhắn điện thoại di động (SMS) (hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp từng thời kỳ) để chuyển tiền từ Hạn mức tín dụng của Sản phẩm iCare sang một tài khoản do Khách hàng chỉ định. Với giao dịch này, Khách hàng phải thanh toán toàn bộ giá trị giao dịch vào trước ngày đến hạn của kỳ sao kê mà Khách hàng thực hiện giao dịch. Giao dịch này gồm 2 loại:
1.12.1. Giao dịch ứng tiền nhanh qua số thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM): là giao dịch ứng tiền nhanh mà Khách hàng sử dụng tin nhắn điện thoại di động (SMS) (hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp từng thời kỳ) để chuyển tiền từ Hạn mức Tín dụng của Sản phẩm iCare sang một tài khoản đích do Khách hàng chỉ định thông qua hệ thống chuyển tiền qua số thẻ của Banknet VN.
1.12.2. Giao dịch ứng tiền nhanh qua số tài khoản: là giao dịch ứng tiền nhanh mà Khách hàng sử dụng tin nhắn điện thoại di động (SMS) (hoặc các kênh khác do Mobivi cung cấp từng thời kỳ) để chuyển tiền từ Hạn mức Tín dụng của Sản phẩm Hỗ trợ tài chính iCare sang một tài khoản đích do Khách hàng chỉ định thông qua hệ thống chuyển tiền liên ngân hàng.
1.13. Sao kê: là một thông báo trong đó nêu ra số tiền Khách hàng còn nợ và số tiền Khách hàng phải trả trong một khỏang thời gian quy định do IVB/Mobivi gửi tới Khách hàng.
1.14. Kỳ sao kê: theo định kỳ hàng tháng, được tính từ ngày sau ngày sao kê tháng đến trước tới hết ngày sao kê tháng này.
1.15. Ngày sao kê: là ngày cố định hàng tháng mà IVB chốt dư nợ phát sinh trong kỳ sao kê của Khách hàng. Trong trường hợp một Kỳ sao kê có Ngày sao kê rơi vào ngày nghỉ/kỳ nghỉ hoặc ngày làm việc cuối cùng trước ngày nghỉ/kỳ nghỉ, Ngày sao kê của kỳ đó sẽ được Đơn vị công tác của khách hàng thống nhất với Mobivi.
1.16. Ngày đến hạn: là ngày cuối cùng mà Khách hàng phải hoàn trả số tiền phải trả của Kỳ sao kê theo thông báo trong Sao kê.
1.17. Dư nợ cuối kỳ sao kê: là tổng số tiền Khách hàng nợ tại cuối ngày sao kê phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng hạn mức iCare để giao dịch.
1.18. Số tiền phải trả của Kỳ sao kê: là số tiền tối thiểu Khách hàng phải trả cho IVB chậm nhất vào ngày đến hạn của Kỳ sao kê.
1.19. Hợp đồng hợp tác: là Hợp đồng và các Phụ lục liên quan ký giữa IVB và Mobivi về việc hợp tác triển khai Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare.

2. Phạm vi sữ dụng hạn mức tín dụng

2.1. Trong phạm vi của Chương trình phúc lợi iCare, Khách hàng được sử dụng Hạn mức Tín dụng được cấp theo Sản phẩm iCare cho các giao dịch:
2.1.1. Giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ từ Mobivi. Với giao dịch này Khách hàng không phải thanh toán tiền trực tiếp cho Mobivi, mà IVB sẽ giải ngân số tiền tương đương giá trị hàng hóa, dịch vụ mà Khách hàng đã sử dụng để thay Khách hàng thanh toán cho Mobivi hoặc nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ do Mobivi chỉ định, bằng cách chuyển vào tài khoản tiền gửi của Mobivi (hoặc nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ do Mobivi chỉ định) và mặc nhiên xem như Khách hàng đã nhận nợ vay của IVB.
2.1.2. Giao dịch ứng tiền nhanh qua số thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM).
2.1.3. Giao dịch ứng tiền nhanh qua số tài khoản.
2.1.4. Các giao dịch khác theo quy định của IVB từng thời kỳ.
2.2. Quy định liên quan đến việc mua hàng phi vật lý (vay trả tiền dịch vụ, thẻ nạp tiền, voucher, thanh toán tiền điện, nước, điện thoại…) và Ứng tiền nhanh;
2.2.1. Khách hàng đề nghị giải ngân việc mua hàng phi vật lý và Ứng tiền nhanh vào tài khoản của Khách hàng hoặc bên thứ ba tại IVB hoặc ngân hàng khác: Khách hàng đồng ý để Mobivi thay mặt Khách hàng yêu cầu IVB giải ngân vào tài khoản Khách hàng yêu cầu.
2.2.2. Yêu cầu giải ngân từ Mobivi được xem là chứng từ đề nghị vay vốn và nhận nợ của Khách hàng với IVB.
2.2.3. Khách hàng có thể tham chiếu lãi suất/phí mỗi lần rút tiền trên website của Mobivi tại địa chỉ: www.icarebenefits.vn. Khách hàng có thể cập nhật thông tin của các Kỳ sao kê bằng cách gọi điện thoại đến Dịch vụ chăm sóc Khách hàng của Mobivi qua tổng đài 18006669.
2.3. Quy định liên quan đến việc mua hàng vật lý:
2.3.1. Khi có nhu cầu mua hàng hóa, Khách hàng sẽ thực hiện việc đặt hàng thông qua các kênh đặt hàng do Mobivi cung cấp, đơn đặt hàng, lệnh đặt hàng, tin nhắn đặt hàng…(hay các chứng từ tương đương) của Khách hàng được xem là yêu cầu giải ngân của Khách hàng đối với IVB;
2.3.2. Các chứng từ giao nhận hàng hóa/dịch vụ giữa Khách hàng và Mobivi hoặc các đơn vị khác có liên kết với Mobivi hay do Mobivi ủy thác được xem là chứng từ nhận nợ của Khách hàng đối với IVB .Khoản nợ của Khách hàng được ghi nhận ngay từ thời điểm giao dịch được Mobivi thông báo thực hiện thành công.
2.3.3. Trường hợp Khách hàng đề nghị giao hàng cho người khác không phải là Khách hàng, Mobivi gửi tin nhắn mã giao dịch qua điện thoại của Khách hàng đã đăng ký. Người có thể cung cấp mã giao dịch được coi là Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền nhận hàng, sẽ được nhận hàng từ nhân viên giao nhận của Mobivi và xem như Khách hàng đã nhận hàng và nhận nợ vay từ IVB. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật mã giao dịch này, IVB và Mobivi không chịu trách nhiệm bồi thường cho các thiệt hại của Khách hàng khi Khách hàng để lộ, tiết lộ mã giao dịch này cho người khác.
2.3.4. Chính sách đổi trả hàng và hủy đơn hàng: Được thực hiện theo chính sách đổi trả hàng và hủy đơn hàng được Mobivi công bố theo từng thời kỳ trên website của Mobivi tại địa chỉ: www.icarebenefits.vn.
2.4. Chứng từ giải ngân:
2.4.1. Đề nghị giải ngân: Đề nghị giải ngân của Mobivi được xem là Đề nghị giải ngân của Khách hàng.
2.4.2. Giấy nhận nợ: Trường hợp giải ngân để mua hàng hóa thì Giấy nhận nợ là chứng từ giao hàng do Khách hàng hoặc người được ủy quyền của Khách hàng ký. Trường hợp giải ngân tiền mặt hoặc trường hợp mua hàng hóa dịch vụ không cần giao hàng, chứng từ chứng minh Khách hàng nhận nợ là các chứng từ, thông tin dữ liệu chứng minh IVB đã giải ngân/chuyển tiền vào tài khoản của Mobivi mở tại IVB hoặc tài khoản của đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ do Mobivi chỉ định.
2.5. Các quy định khác:
2.5.1. IVB sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận hàng và chất lượng hàng hóa, dịch vụ và các vấn đề khác phát sinh với đơn vị cung cấp theo chính sách của Mobivi.
2.5.2. Mobivi sẽ chịu trách nhiệm về mọi thắc mắc liên quan đến việc nhận hàng và chất lượng hàng hóa, dịch vụ và các vấn đề khác phát sinh với đơn vị cung cấp theo chính sách của Mobivi.
2.5.3. Bất kỳ thay đổi trong quyền sở hữu hàng hóa bao gồm quyền sử dụng, việc sử dụng, mất mát, hư hỏng… sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ trả góp khoản vay của Khách hàng đối với IVB.

3. Quy định về hạn mức tín dụng và hạn mức giao dịch

3.1. Thời hạn sử dụng Hạn mức: 12 tháng, kể từ ngày IVB /Mobivi gửi thông báo gói phúc lợi cho Khách hàng qua địa chỉ email hoặc tin nhắn SMS. Trường hợp Khách hàng hoặc IVB không thông báo chấm dứt Hạn mức ít nhất 05 ngày trước thời điểm hết thời hạn sử dụng hạn mức theo phương thức liên lạc quy định trong Điều khoản điều kiện này thì IVB có quyền quyết định việc tự động tái cấp hạn mức cho Khách hàng với thời gian tái cấp là 01 năm.
3.2. Mục đích sử dụng hạn mức: Tiêu dùng.
3.3. Tăng, giảm hạn mức tín dụng
3.3.1. IVB được quyền tăng, giảm Hạn mức Tín dụng của Khách hàng nếu IVB xét thấy Khách hàng đủ hoặc không đủ điều kiện vay theo quy định nội bộ của IVB. Hạn mức tín dụng thay đổi (nếu có) sẽ được thể hiện tại tin nhắn thông báo mà IVB gửi tới số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký trong Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare;
3.3.2. Trường hợp IVB giảm hạn mức tín dụng của Khách hàng, Khách hàng sẽ tiếp tục trả nợ cho những giao dịch đã thực hiện cho đến khi hết dư nợ của các giao dịch này. Những giao dịch mới chỉ được thực hiện cho đến khi dư nợ thấp hơn Hạn mức Tín dụng đã được cấp.
3.4. Các trường hợp khóa tài khoản hạn mức iCare:
3.4.1. Tài khoản hạn mức iCare của Khách hàng có thể bị khóa tạm thời nếu Khách hàng chậm thanh toán, tùy từng trường hợp cụ thể IVB sẽ xem xét và quyết định việc mở lại tài khoản cho Khách hàng. Tài khoản hạn mức iCare của khách hàng có thể bị khóa vĩnh viễn nếu khách hàng không thanh toán đủ số tiền phải trả trong 03 kỳ sao kê liên tiếp. Trong đó: Số tiền phải trả là toàn bộ số tiền đến hạn cần thanh toán của từng kỳ sao kê nhưng khách hàng chưa thanh toán đủ. Việc thông báo khóa vĩnh viễn Tài khoản hạn mức iCare có thể được IVB và/hoặc Mobivi thực hiện qua hình thức tin nhắn cho khách hàng hoặc một/một số hình thức khác theo Điều 7 của Bản Điều khoản và Điều kiện này.
3.4.2. Ngoài ra, IVB có quyền xem xét khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn tài khoản hạn mức iCare của Khách hàng trong các trường hợp sau:
a) Khi IVB nhận được thông báo từ Mobivi hoặc doanh nghiệp nơi Khách hàng làm việc là Khách hàng nghỉ việc. Đối với trường hợp khách hàng nghỉ thai sản, tài khoản khách hàng sẽ bị khoá sau khi theo thỏa thuận với Mobivi.
b) IVB phát hiện có dấu hiệu gian lận thông qua kiểm soát sau vay.
c) IVB phát hiện thông tin tiêu cực về Khách hàng từ các nguồn thông tin của IVB.
d) IVB phát hiện thông tin bất lợi về đơn vị công tác của Khách hàng có ảnh hưởng tới thu nhập của Khách hàng hoặc khả năng đơn vị công tác của Khách hàng thu hộ dư nợ hạn mức iCare của Khách hàng chuyển trả cho IVB.
3.5. Chấm dứt Hạn mức tín dụng: IVB được quyền chấm dứt việc cung cấp Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare (chấm dứt hạn mức tín dụng) cho Khách hàng trong các trường hợp:
3.5.1. Trường hợp khóa vĩnh viễn tài khoản hạn mức iCare theo quy định tại mục 3.4 nêu trên.
3.5.2. KH vi phạm các quy định về việc sử dụng Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare của IVB, vi phạm Điều khoản, điều kiện này hoặc vi phạm các quy định của pháp luật;
3.5.3. IVB phát hiện tài liệu, thông tin do Khách hàng cung cấp là không chính xác, không trung thực, sai sự thật;
3.5.4. Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ (bao gồm nợ gốc, lãi, phí và các chi phí khác phát sinh) với IVB và/hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào khác;
3.5.5. Khách hàng liên quan đến các vụ kiện, vụ án mà theo quan điểm của IVB thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng trả nợ của Khách hàng;
3.5.6. Khách hàng bị bắt, khởi tố, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án hình sự;
3.5.7. Khách hàng chết hoặc bị tuyên bố là đã chết, mất tích, bị mất năng lực hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi theo quy định của pháp luật;
3.5.8. Các trường hợp liên quan đến nghỉ việc, thay đổi thu nhập hoặc không đáp ứng điều kiện được cấp HMTD theo quy định của IVB;
3.5.9. Các trường hợp liên quan đến giả mạo và quản lý rủi ro;
3.5.10. Các sự kiện mà theo đánh giá, xem xét của IVB là có khả năng ảnh hưởng tới khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn của Khách hàng;
3.5.11. Các trường hợp khác theo quy định của IVB và pháp luật.
3.6. Hạn mức giao dịch bao gồm:
3.6.1. Hạn mức thanh toán cho các giao dịch mua hàng hóa dịch vụ
3.6.2. Hạn mức ứng tiền nhanh
3.6.3. Hạn mức giao dịch khác Các Hạn mức này được cập nhật trong tài khoản iCare của Khách hàng trên website của Mobivi: www.icarebenefits.vn hoặc Khách hàng có thể gọi điện thoại đến Dịch vụ chăm sóc Khách hàng của Mobivi để được cung cấp thông tin.

4. Lãi suất và phí

4.1. Toàn bộ lãi suất trong hạn áp dụng cho giao dịch thanh toán mua hàng hóa/dịch vụ sẽ được Mobivi tài trợ.
4.2. Trường hợp Khách hàng quá hạn sẽ bị tính lãi suất quá hạn đối với số tiền gốc chậm trả theo quy định của IVB và Khách hàng phải tự thanh toán cho IVB.
4.3. Với giao dịch Ứng tiền nhanh và các giao dịch được phép khác, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán Phí và lãi (nếu có) cho IVB theo chính sách Phí và lãi được IVB công bố theo từng thời điểm trên website: www.indovinabank.com.vn.
4.3. Phí vận chuyển lắp đặt và đổi trả sản phẩm: theo chính sách của Mobivi được công bố theo từng thời kỳ trên website: www.icarebenefits.vn của Mobivi.
4.4. Các loại phí khác: Mức phí theo quy định của IVB được công bố theo từng thời kỳ trên website: www.indovinabank.com.vn

5. Thanh toán nợ, chuyển nợ quá hạn

5.1. Số tiền phải trả hàng kỳ và thứ tự ưu tiên gạch nợ:
5.1.1. Số tiền phải trả hàng kỳ của Khách hàng là tổng số tiền phải trả của các giao dịch phát sinh trong kỳ sao kê của Khách hàng, cụ thể:
a) Với giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ trả góp: số tiền phải trả hàng tháng là giá trị hàng hóa, dịch vụ chia đều theo thời hạn trả góp của giao dịch.
b) Với giao dịch ứng tiền nhanh: số tiền phải trả là toàn bộ giá trị ứng tiền trong kỳ của Khách hàng.
5.1.2. Số tiền trả nợ của Khách hàng được gạch nợ theo thứ tự ưu tiên sau theo thời gian phát sinh giao dịch:
5.2. Phương thức thanh toán nợ:
5.2.1. Khách hàng đồng ý một cách vô điều kiện và tuyệt đối để cho lãnh đạo đơn vị nơi Khách hàng công tác phối hợp với IVB/Mobivi trích các khoản thu nhập của Khách hàng để thu nợ cho IVB. Trong trường hợp số tiền trích từ lương/phụ cấp/thưởng của Khách hàng không đủ để thanh toán cho IVB, thì Khách hàng có trách nhiệm phải tiếp tục thanh toán khoản nợ còn thiếu cho IVB bằng mọi cách để được duy trì tài khoản.
5.2.2. Phương thức trích lương/phụ cấp/thưởng của Khách hàng để thanh toán các khoản nợ gốc, phí lãi như được nêu trên sẽ do IVB/Mobivi và Đơn vị Khách hàng công tác thống nhất theo từng thời điểm. Trong bất kỳ phương thức trích lương/phụ cấp/thưởng nào được IVB/Mobivi và Đơn vị công tác của Khách hàng thống nhất, Khách hàng cam kết sẽ cung cấp các hồ sơ, tài liệu, phiếu đăng ký/uỷ nhiệm, v.v… để Đơn vị công tác của Khách hàng và/hoặc đối tác của Đơn vị công tác của Khách hàng có đủ thẩm quyền, điều kiện để thực hiện việc trích lương/phụ cấp/thưởng của Khách hàng để thanh toán cho IVB thông qua việc chuyển tiền vào tài khoản của Mobivi.
5.2.3. Đối với các Khách hàng trả lương qua tài khoản tại IVB: Khách hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang cho IVB được thực hiện trích tài khoản của Khách hàng tại IVB để thu nợ khi đến kỳ thu nợ.
5.3. Chuyển nợ quá hạn:
5.3.1 Kể từ ngày liền kề sau ngày đến hạn thanh toán, nếu Khách hàng không thanh toán hoặc thanh toán số tiền nhỏ hơn số tiền phải trả của kỳ sao kê, toàn bộ dư nợ chưa thanh toán sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn.
5.3.2 Trường hợp Khách hàng nghỉ việc hoặc IVB/Mobivi và Đơn vị công tác của Khách hàng chấm dứt hợp tác triển khai chương trình phúc lợi iCare, toàn bộ các khoản nợ sẽ đến hạn ngay lập tức trừ trường hợp IVB chấp thuận cho Khách hàng tiếp tục duy trì hạn mức. Khách hàng đồng ý để Đơn vị nơi Khách hàng công tác trích lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác của mình (nếu có) chuyển cho IVB để thu hồi nợ vay.

6. Quyền và trách nhiệm của các bên

6.1. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng:
6.1.1. Yêu cầu Mobivi/IVB thực hiện tra soát các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare.
6.1.2. Khách hàng cam kết tất cả thông tin Khách hàng cung cấp là đầy đủ, trung thực, chính xác và cho phép IVB/Mobivi kiểm tra thông tin Khách hàng đã cung cấp với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bất kỳ thay đổi trong thông tin của Khách hàng liên quan đến thu nhập, lương, nơi làm việc, nơi cư trú, số điện thoại và các thông tin khác ảnh hưởng đến tình hình trả nợ vay phải được Khách hàng thông báo ngay cho IVB/Mobivi.
6.1.3. Đồng ý với mức lãi suất, giá trị hạn mức, thời hạn vay theo thông báo của IVB/Mobivi qua SMS hoặc các phương thức phù hợp khác.
6.1.4. Đồng ý để Đơn vị nơi Khách hàng công tác cung cấp cho IVB/Mobivi các thông tin liên quan đến nhân thân và nguồn thu nhập của Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như Hợp đồng lao động, mức lương/trợ cấp, thâm niên làm việc, email, điện thoại, CMND, địa chỉ, chức vụ, mã nhân viên…. để phục vụ cho việc đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare của Khách hàng.
6.1.5. Khách hàng đồng ý cho IVB thay mặt Khách hàng ký các đơn, công văn, văn bản gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Ngân hàng yêu cầu các cơ quan này cung cấp thông tin liên quan đến việc đóng Bảo hiểm, tài khoản Ngân hàng của Khách hàng.
6.1.6. Khách hàng đồng ý cho IVB thay mặt Khách hàng yêu cầu Ngân hàng mở tài khoản của Khách hàng chuyển tiền của Khách hàng trong tài khoản cho IVB để thu hồi nợ vay.
6.1.7. Đồng ý vô điều kiện cho Đơn vị nơi Khách hàng làm việc được quyền trích lương để thanh toán nợ vay của Khách hàng theo thông báo sao kê hàng tháng của IVB/Mobivi. Trong trường hợp khách hàng thông báo nghỉ việc, Khách hàng đồng ý vô điều kiện để cho Đơn vị nơi khách hàng đang làm việc được quyền trích lương để thanh toán toàn bộ phần nợ vay còn lại cho IVB.
6.1.8. Chấp thuận việc IVB/Mobivi làm việc với Đơn vị nơi Khách hàng công tác trích lương để thanh toán nợ vay của Khách hàng. Chấp nhận việc IVB có toàn quyền yêu cầu các bên có nghĩa vụ thanh toán hoặc quản lý tài sản của Khách hàng, thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Khách hàng cho IVB / chuyển giao tài sản mình đang quản lý của Khách hàng cho IVB để thu hồi nợ.
6.1.9. Chấp thuận số Điện thoại của Khách hàng trong Phiếu đăng ký tham gia chương trình Phúc lợi iCare dùng để xác thực người giao dịch là Khách hàng hoặc người Khách hàng ủy quyền trong các giao dịch với Mobivi/IVB. Khách hàng chịu toàn bộ rủi ro liên quan đến việc xác thực qua số điện thoại này. Khách hàng công nhận, không hủy ngang và chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các giao dịch thành công được thực hiện qua tin nhắn, điện thoại với Mobivi/IVB hoặc đối tác do IVB chỉ định nếu không có thông báo thay đổi.
6.1.10. Khách hàng có trách nhiệm bảo quản các password, mã giao dịch, mật mã do IVB/Mobivi cung cấp đồng thời chịu mọi rủi ro có thể phát sinh.
6.1.11. Khách hàng đồng ý rằng IVB có thể sử dụng/ cung cấp thông tin Khách hàng đã cung cấp để cho bên thứ 3 sử dụng cho nhiều mục đích theo quy định của pháp luật: marketing, bán chéo sản phẩm, …
6.1.12. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật.
6.1.13. Khách hàng đồng ý rằng Mobivi có thể sử dụng/cung cấp thông tin Khách hàng đã cung cấp để cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các công ty con, đơn vị đối tác của Mobivi, nhằm sử dụng cho nhiều mục đích không bị cấm bởi pháp luật: marketing; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Mobivi; bán chéo sản phẩm; phát triển sản phẩm mới; phát triển mạng lưới hợp tác của Mobivi; các mục đích khác hướng đến nâng cao lợi ích, tiện ích cho Khách hàng; phân tích, đánh giá và các mục đích thương mại khác.
6.2. Quyền và trách nhiệm của Mobivi:
6.2.1. Là đầu mối tiếp nhận và gửi yêu cầu giải ngân Sản Phẩm iCare sang IVB theo các thông tin/yêu cầu mà Khách hàng cung cấp. 6.2.2. Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ do Khách hàng cung cấp; chuyển thông tin, hồ sơ Khách hàng cho IVB để thực hiện thẩm định, phê duyệt tín dụng.
6.2.3. Gửi thông báo cho Khách hàng về dư nợ cuối kỳ sao kê, số tiền phải trả của kỳ sao kê qua SMS và/hoặc hình thức phù hợp khác do Mobivi quy định từng thời kỳ.
6.2.4. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin… bị trục trặc, hoặc vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của Mobivi.
6.2.5. Thực hiện công tác chăm sóc, hỗ trợ Khách hàng.
6.2.6. Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare theo quy định của pháp luật.
6.2.7. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và Hợp đồng hợp tác và các quy định có liên quan của pháp luật.
6.3. Quyền và trách nhiệm của IVB.
6.3.1. Được thực hiện tạm khóa và trích nợ số tiền phải trả của kỳ sao kê từ tài khoản lương của Khách hàng trả lương qua IVB để thu hồi nợ vay của Khách hàng và khôi phục hạn mức cho Khách hàng nếu Khách hàng đủ điều kiện được tiếp tục cấp Hạn mức Tín dụng theo quy định nội bộ của IVB.
6.3.2. Yêu cầu Bên có nghĩa vụ thanh toán tiền, lương cho Khách hàng chuyển trả thu nhập, khoản thu của Khách hàng cho IVB để thu hồi nợ vay.
6.3.3. Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin… bị trục trặc, hoặc vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của IVB.
6.3.4. Từ chối cấp phép các Giao dịch không hợp pháp, hợp lệ theo quy định của IVB và pháp luật hoặc trong các trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của IVB.
6.3.5. Yêu cầu Khách hàng thanh toán các giao dịch và các khoản lãi, phí phát sinh liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare.
6.3.6. IVB được quyền thu hồi nợ trước hạn, nếu Khách hàng vi phạm các quy định tại Điều khoản điền kiện này, điều khoản điều kiện của các sản phẩm và các cam kết liên quan.
6.3.7. Được quyền liên hệ với vợ/chồng/người tham chiếu của Khách hàng mà Khách hàng đã điền trên Phiếu đề nghị tham gia chương trình phúc lợi iCare trong trường hợp cần thiết.
6.3.8. Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo quy định của Sản phẩm hỗ trợ tài chính iCare theo quy định của pháp luật.
6.3.9. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều khoản, điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật.

7.Phương thức liên lạc

7.1. Các thông báo, thay đổi Điều khoản điền kiện, sản phẩm và các văn bản liên quan sẽ được gửi đến Khách hàng theo một hoặc nhiều các phương thức sau:
7.1.1. Gửi tin nhắn đến số điện thoại của Khách hàng. Khách hàng xem như đã nhận thông tin ngay khi nhà cung cấp dịch vụ đã gửi tin nhắn đến số điện thoại của Khách hàng; Các thông tin liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và cấp Tín dụng sẽ được gửi tin nhắn đến cho Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng nếu Khách hàng không có bất kỳ phản hồi nào ngay khi nhận tin nhắn, sẽ được coi là Khách hàng đã đồng ý với các thông tin liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và cấp Tín dụng, giao dịch qua IVB.
7.1.2. Thông báo công khai trên website của IVB/Mobivi tại địa chỉ: www.indovinabank.com.vn hoặc www.icarebenefits.vn. Khách hàng được xem như đã nhận được thông tin sau một ngày, kể từ ngày Mobivi/IVB đưa thông tin lên website; Đối với một số dịch vụ IVB/Mobivi hợp tác với các đối tác khác, các thông tin liên quan có thể sẽ được thông báo trên trang web của bên hợp tác với IVB/Mobivi; 7.1.3. Gửi email theo địa chỉ email của Khách hàng quy định tại Phiếu đăng ký tham gia chương trình Phúc lợi iCare. Khách hàng xem như đã nhận được thông tin ngay khi Mobivi/IVB gửi email;
7.1.4. Gửi thư đến địa chỉ Khách hàng. Khách hàng xem như đã nhận được thông tin sau ba ngày, kể từ ngày IVB/Mobivi gửi thư. Sau 7 ngày, kể từ ngày gửi thông báo, văn bản cho Khách hàng, Khách hàng đồng ý rằng nếu IVB/Mobivi không nhận được bất cứ phản hồi nào bằng văn bản của Khách hàng, sẽ được coi là Khách hàng đã đồng ý với các thông tin mà IVB/Mobivi đã thông báo cho Khách hàng.
7.1.5. Giao trực tiếp tới Khách hàng thông qua các điểm giao dịch, điểm giới thiệu dịch vụ và nhân viên của IVB, Mobivi hoặc bên thứ ba được ủy quyền.
7.2. Các thông báo, đăng ký, đề nghị của Khách hàng gửi tới Mobivi/IVB theo một trong các phương thức sau:
7.2.1. Nhắn tin theo quy định của từng sản phẩm;
7.2.2. Sử dụng công cụ Internet banking theo quy định của IVB/Mobivi;
7.2.3. Giao dịch trực tiếp qua điện thoại. IVB/Mobivi được xem như giao dịch với đúng Khách hàng nếu người giao dịch cung cấp đúng các thông tin đã đăng ký trong Phiếu đăng ký tham gia chương trình phúc lợi iCare, các đăng ký, thông tin khác trong quá trình sử dụng hạn mức hoặc đã cung cấp cho giao dịch viên đúng mã giao dịch gửi qua tin nhắn điện thoại của Khách hàng.
7.2.4. Phương thức liên lạc khác theo quy định của từng sản phẩm.
7.3. IVB/Mobivi sẽ cung cấp cho Khách hàng password để liên lạc giữa hai bên. Khách hàng chấp nhận các giao dịch sử dụng password đã cấp là giao dịch do chính Khách hàng thực hiện và chấp nhận các rủi ro khi sử dụng.
7.4. Phương thức xác định Khách hàng trong các giao dịch: Trong các giao dịch phát sinh với IVB/Mobivi không sử dụng văn bản giấy, người cung cấp cho IVB/Mobivi password/ mã giao dịch gửi qua tin nhắn đến số điện thoại Khách hàng đã đăng ký được xem là chính Khách hàng hoặc người do Khách hàng ủy quyền hợp lệ để thực hiện giao dịch với IVB/Mobivi.
7.5. Ngoài các phương thức liên lạc giữa các bên theo quy định trên, Mobivi sẽ mở cho Khách hàng Tài khoản iCare trên trang web của Mobivi. Khách hàng phải thường xuyên cập nhật vào tài khoản của mình để kiểm tra sao kê, các thông báo của IVB và Mobivi. IVB và Mobivi được xem như đã gửi thông báo đến cho Khách hàng ngay sau khi thông tin được đăng tải vào Tài khoản iCare. Khách hàng sẽ được cấp password để thực hiện các giao dịch trên Tài khoản iCare. Khách hàng có trách nhiệm bảo quản password và chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch thành công có sử dụng password được cấp. Khách hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy định, điều khoản điều kiện đăng tải trên Tài khoản iCare trong mọi giao dịch.

8. Các điều khoản khác

8.1. Sửa đổi, bổ sung nội dung:
8.1.1. Mobivi/IVB có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định trong Điều khoản điều kiện này. IVB/Mobivi có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều khoản, điều kiện này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách hàng hoặc thông báo trên website của IVB/Mobivi. Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được ghi rõ trong thông báo hoặc từ ngày IVB/Mobivi gửi thông báo (nếu không ghi rõ ngày hiệu lực trên thông báo).
8.1.2. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày IVB/Mobivi thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều khoản, điều kiện này, nếu Khách hàng không đồng ý với các thay đổi, Khách hàng có toàn quyền trả nợ trước hạn, không sử dụng Hạn mức hoặc đề nghị chấm dứt Hạn mức trước hạn.
8.1.3. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày IVB/Mobivi thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Điều khoản, điều kiện này, nếu Khách hàng vẫn tiếp tục duy trì/sử dụng Hạn mức sau khi có thông báo của IVB/Mobivi, được hiểu Khách hàng chấp nhận các thay đổi theo thông báo của IVB/Mobivi.
8.2. Luật điều chỉnh, giải quyết tranh chấp:
8.2.1. Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này được điều chỉnh bởi luật pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
8.2.2. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến việc giải thích từ ngữ cũng như việc thực hiện Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này giữa Khách hàng và IVB/Mobivi trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp hoà giải không thành, các bên có quyền đưa tranh chấp ra Toà án có thẩm quyền ở Việt Nam để giải quyết 8.3. Thời hạn hiệu lực và điều khoản thi hành:
8.3.1. Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng ký tên vào Phiếu đăng ký tham gia Chương trình phúc lợi iCare cho đến khi Khách hàng hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán theo Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này.
8.3.2. Những tài liệu kèm theo Điều khoản, điều kiện chương trình phúc lợi iCare này (Phiếu tham gia chương trình phúc lợi iCare …) là một bộ phận không thể tách rời của Điều khoản, điều kiện này và toàn bộ các tài liệu này cấu thành Hợp đồng về việc sử dụng các gói phúc lợi thuộc Chương trình phúc lợi iCare.
8.3.3. Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Điều khoản, điều kiện này, đã được IVB/Mobivi giải thích chính xác, đầy đủ về các nội dung trước khi ký. Hợp đồng được lập bằng tiếng Việt. Khách hàng có thể tham khảo nội dung của Điều khoản, điều kiện này tại website của Mobivi và IVB.

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (Mobivi) chân thành cám ơn Quý Khách hàng đã tham gia Chương trình Phúc lợi iCare - Techcombank.
Nhằm đảm bảo điều kiện, điều khoản của Chương trình iCare luôn rõ ràng, minh bạch, phù hợp với tình hình triển khai trên thực tế, cũng như đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của Khách hàng, Mobivi xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc điều chỉnh nội dung bản Điều kiện – Điều khoản Chương trình iCare hiện hành, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Bổ sung Phần Quyền và trách nhiệm của Khách hàng, tại Mục 6. Quyền và trách nhiệm của các Bên, với nội dung như sau:
“Khách hàng đồng ý rằng Mobivi có thể sử dụng/cung cấp thông tin Khách hàng đã cung cấp để cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các công ty con, đơn vị đối tác của Mobivi, nhằm sử dụng cho nhiều mục đích không bị cấm bởi pháp luật: marketing; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Mobivi; bán chéo sản phẩm; phát triển sản phẩm mới; phát triển mạng lưới hợp tác của Mobivi; các mục đích khác hướng đến nâng cao lợi ích, tiện ích cho Khách hàng; phân tích, đánh giá và các mục đích thương mại khác;”

2. Hiệu lực áp dụng điều chỉnh: Kể từ ngày 05/12/2016.

Mobivi xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng nội dung trên và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác nghiêm túc từ Quý Khách hàng.
Trân trọng./.

*Thông báo này được đăng tải trên website vào ngày 01 tháng 12 năm 2016

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (Mobivi) chân thành cám ơn Quý Khách hàng đã tham gia Chương trình Phúc lợi iCare-IVB.
Nhằm đảm bảo điều kiện, điều khoản của Chương trình iCare-IVB luôn rõ ràng, minh bạch, phù hợp với tình hình triển khai trên thực tế, cũng như đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của Khách hàng, Mobivi xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc điều chỉnh nội dung bản Điều kiện – Điều khoản Chương trình iCare-IVB hiện hành, cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Bổ sung Khoản 6.1.13 vào Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng, tại Mục 6. Quyền và trách nhiệm của các Bên, với nội dung như sau:
“6.1.13. Khách hàng đồng ý rằng Mobivi có thể sử dụng/cung cấp thông tin Khách hàng đã cung cấp để cho bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các công ty con, đơn vị đối tác của Mobivi, nhằm sử dụng cho nhiều mục đích không bị cấm bởi pháp luật: marketing; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Mobivi; bán chéo sản phẩm; phát triển sản phẩm mới; phát triển mạng lưới hợp tác của Mobivi; các mục đích khác hướng đến nâng cao lợi ích, tiện ích cho Khách hàng; phân tích, đánh giá và các mục đích thương mại khác;”

2. Hiệu lực áp dụng điều chỉnh: Kể từ ngày 05/12/2016.

Mobivi xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng nội dung trên và rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác nghiêm túc từ Quý Khách hàng.
Trân trọng./.

*Thông báo này được đăng tải trên website vào ngày 01 tháng 12 năm 2016

DANH MỤC HÀNG HOÁ

3

SỐNG TIỆN NGHI
XEM THÊM

4

SỐNG KHỎE MẠNH
XEM THÊM

5

SỐNG TRI THỨC
XEM THÊM

6

SỐNG BỀN VỮNG
XEM THÊM